gorenje bijela tehnika

Cijena sa uključenim PDV
0,00KM

Dostava moguća od 21-05-2024
Gorenje Citaj vise


Kupi putem socijalnih mreža

Dostava iznosi 13,00 KM

Dostava iznosi 13,00 KM

Dostava iznosi 13,00 KM

GARANCIJA

Veliki kućanski aparati

5 godina garancije za sve Gorenje aparate bijele tehnike (mašine za pranje rublja, mašine za sušenje rublja, rashladno-zamrzivački aparati, mašine za pranje posuđa, kuhinjske nape, aparati za kuhanje, ugradbene mikrovalne pećnice)

Mali kućanski aparati

2 godine garancije za male kućanske aparate, samostojeće mikrovalne pećnice, usisavače, bojlere i grijalice.

Produžena 10-ogodišnja garancija na inverterski motor PowerDrive

 


Za korištenje garancije i servisnog održavanja, te u slučaju potrebe za dodatnim informacijama obratite se Gorenje Pozivnom centru na jedinstveni broj telefona 033 755 600.


 

Garantna izjava

Izjavljujemo:

 • da će proizvod tokom navedene garancije ispravno djelovati, budete li ga koristili u skladu sa njegovom namjenom i uputama za upotrebu,
 • da ćemo na Vaš zahtjev, što ste ga dali tijekom garancije, na svoj trošak otkloniti grešku i nedostatke na proizvodu zbog kojih proizvod ne djeluje ispravno, najkasnije tokom 45 dana od dana prijave greške.

Za vrijeme popravka, aparatu se produžuje garancija za period od dana prijave kvara do dana popravke. Proizvod koji ne bude popravljen u spomenutom roku, na Vaš zahtjev zamijenit ćemo s novim, pri čemu se zamjena smatra vidom popravke i ne izdaje se nova garancija. Garancija počinje vrijediti sa danom prodaje na malo, što možete dokazati sa potvrđenim garantnim listom (naziv i sjedište poduzeća što je proizvod prodalo na malo, pečat, datum prodaje, te potpis prodavača) i originalnim računom u skladu sa Zakonom.

 

Aparati koji su neispravni, a po fabričkom uputstvu se ne popravljaju, mijenjaju se ispravnim aparatima u garantnom roku, pod istim uslovima predviđenim za popravku aparata u garantnom roku. Isto se odnosi i na aparate u vangarantnom roku, ali pod uslovima predviđenim za popravku u vangarantnom roku.

Garancija se ne priznaje i ne produžuje u sljedećim slučajevima:

 • ako se aparat ne koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu i garantnim listom,
 • ako je ugradnja, priključenje i održavanje nepravilno izvršeno,
 • zbog popravka, što je obavila neovlaštena osoba,
 • zbog nemarnog rukovanja, koje je izazvalo kvar proizvoda,
 • zbog oštećenja, nastalog mehaničkim udarcima krivnjom kupca, odnosno treće osobe,
 • ako je do oštećenja aparata došlo
 • zbog više sile (udara groma, strujnog udara, požara, prirodne nepogode i slično)

 

Za popravke u garantnom roku obavezni ste ovlaštenom serviseru predočiti:

 •  uredno popunjen i ovjeren originalni garantni list.
 • originalan račun izdat u skladu sa Zakonom.

 

Svi aparati obuhvaćeni garancijom moraju da posjeduju svu prateću dokumentaciju predviđenu Zakonom uključujući i garantni list. Davalac garancije ne izdaje prepise ni duplikate garantnog lista.

Vrijeme zagarantovanog servisiranja obuhvata servisiranje u garantnom i vangarantnom roku. Vrijeme zagarantiranog servisiranja u vangarantnom roku je u skladu sa važećim zakonskim propisima i računa se od datuma kupovine aparata. Za taj period garantujemo rezervne dijelove u originalnoj ili jednakovrijednoj alternativnoj izvedbi pri čemu zadržavamo pravo promjene dizajna i boje.

Reklamacija treba da sadrži :

 • broj artikla,
 • serijski broj,
 • datum kupovine
 • tačnu adresu i broj telefona,
 • opis kvara.
Specifikacije Opisi
Specifikacije nisu azurirane

Najnovije recenzije

Nema ostavljenih dojmova
0

Mozda Vam se i ovo svidi

popup