STANIC TRADE d.o.o NIKOLE SOPA 37, STUP SARAJEVO +387 33 776515
STANIC TRADE d.o.o NIKOLE SOPA 37, STUP SARAJEVO +387 33 776515
STANIC TRADE d.o.o NIKOLE SOPA 37, STUP SARAJEVO +387 33 776515
STANIC TRADE d.o.o NIKOLE SOPA 37, STUP SARAJEVO +387 33 776515
ASPERA d.o.o Sarajevo Zagrebačka 4c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel +387 33 222 234 +387 33 223 345 Fax +387 33 215 315 Mail: info@servisaspera.com
Servis Web logistic Ismeta Alajbegovića Šerbe 1A; 71000 Sarajevo Telefon: 061 840 840 email: servis.reklamacije@weblogistic.ba
OMEGA doo, BEKO SERVIS; Zabrđe bb, Rajlovac, Sarajevo +387 33 424770
O.R. "General electrik" Visoko Tabhanska 26/1, Visoko 062/111-044 062/468-467
+387 33 755 600 Gorenje pozivni centar
EURO SERVIS OVLAŠTENI SERVIS SONY SARAJEVO +387 33 610 000 061 157 382 memmo@bih.net.ba
TRADE OFFICE d.o.o Telefon: +387 62 566 007 E-mail: info@tradeoffice.ba
popup