Energetske naljepnice

NOVE KLASE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Od marta 2021. godine uvede se nove energetske oznake i revidirane klase energetske efikasnosti za kućanske aparate.
Energetska oznaka pruža informacije o potrošnji energije i vode za velike kućanske aparate od 1996. godine. Ovo je obavezno po zakonu i prikazuje se na proizvodu. Energetska oznaka ima za cilj da brzo predstavi podatke o energetskoj efikasnosti kupcu, kako bi se omogućilo bolje poređenje sa drugim proizvodima. Vremenom su kućni aparati postali isplativiji i energetski efikasniji. Iz tog razloga, oznaka EU se sada ažurira. Evropska unija izdala je obavezno ažuriranje trenutne energetske oznake za sljedeće kategorije proizvoda:

• Mašine za pranje veša
• Mašine za pranje veša sa sušilicom
• Frižideri, zamrzivači
• Mašine za suđe
 
PROMJENE U KLASAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 
Šta se tačno mijenja u klasi energetske efikasnosti? Prilično je jednostavno: uobičajene "Plus" klase, kao što su A +++, A ++ i A +, zamjenjuju se uniformnom skalom potrošnje energije od A do G. Skala boja se zadržava u sedam stepeni. Zbog promijenjenih metoda mjerenja nije moguće pretvoriti staru oznaku u novu. Moguća je samo približna informacija. Za sada promjene neće uticati na sušilice, rerne i nape. Očekuje se da će biti revidirano od 2023. godine. Zbog toga je sasvim moguće da pored sušilice  A +++ pronađete mašinu za pranje veša C klase.


PROMJENE U KLASAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Evropsko udruženje proizvođača (APPLIA) objašnjava pozadinu revizije, rokove, obaveze proizvođača i trgovaca, nove zahteve za ekodizajn u pogledu efikasnosti resursa i samu novu energetsku oznaku. 

Nova energetska oznaka za mašine za pranje veša

Sa redizajniranom energetskom oznakom uvode se neke inovacije u sadržaju: Generalno, QR kod će se naći na svim energetskim oznakama, a povezuje se sa EU bazom podataka EPREL. Tamo ćete naći dodatne informacije o energetskoj oznaci i listu sa informacijama o proizvodu određenog uređaja. Prethodne Plus klase (A +++, A++ i A+) više se neće primenjivati na sektor mašina za pranje veša. Dostupne klase energetske efikasnosti sada se kreću od A do G. Potrošnja vode i električne energije više nije navedena na godišnjoj vrijednosti, već po pojedinačnom ciklusu, odnosno 100 ciklusa. Uvedene su i nove klase za centrifugalnu buku iz A-D kako bi nivo buke u dB (A) bio transparentniji.
 

QR kod
Klasa energetske efikasnosti*
Ponderisana potrošnja energije* u kWh/100 radnim ciklusima (u Eco 40-60)
Maksimalni kapacitet opterećenja
Trajanje ciklusa programa "Eco 40-60" u uslovima punog opterećenja
Ponderisana potrošnja vode* u litru/radnom ciklusu (u Eco 40-60)
Rev klasa efikasnosti*
Emisija buke tokom spin ciklusa izražena u dB (A) re 1 pW i klasi emisije buke
 
*Vrijednosti se odnose na četvrtinu, polovinu i puno opterećenje.


La nouvelle étiquette énergétique des machines à laver à partir de mars 2021


Nova energetska oznaka za mašine za pranje veša sa sušilicom

Što se tiče svih novih energetskih oznaka, postojaće i QR kod, koji se povezuje sa EU bazom proizvoda EPREL. Tamo ćete naći dodatne informacije o energetskoj oznaci i listu sa informacijama o proizvodu određenog uređaja. Dostupne klase energetske efikasnosti nastavljaju da se kreću od A do G. Ukupan izgled ove grupe proizvoda će biti revidiran. Prostor za pranje i sušenje i prostor za pranje su prikazani na vlastitoj skali, a vrijednosti za njih su jasnije prikazane. Potrošnja vode i električne energije više nije navedena na godišnjoj vrijednosti, već po ciklusu ili 100 procesa pranja. Uvedene su i nove klase za centrifugalnu buku iz A-D kako bi nivo buke u dB (A) bio transparentniji.


 

 

QR kod
Klasa energetske efikasnosti** (kompletan radni ciklus)
Klasa energetske efikasnosti* (ciklus pranja)
Ponderisana potrošnja energije u kWh/100 ciklusima (kompletan radni ciklus**)
Ponderisana potrošnja energije* u kWh/100 ciklusu (ciklus pranja)
Maksimalni kapacitet opterećenja (kompletan radni ciklus**)
Maksimalni kapacitet opterećenja (ciklus pranja)
Ponderisana potrošnja vode u litrima/radnom ciklusu (kompletan radni ciklus**)
Ponderisana potrošnja vode* u litru/radnom ciklusu (ciklus pranja)
Trajanje programa (kompletan radni ciklus**) pod uslovima punog opterećenja
Trajanje programa "Eco 40-60" u uslovima punog opterećenja
Okretanje klase efikasnosti*
Emisija buke tokom spin ciklusa izražena u dB (A) re 1 pW i klasi emisije buke
 
*Vrijednosti se odnose na četvrtinu za pranje veša, polovinu i potpuno punjenje. Pranje i sušenje do pola i do punog opterećenja.**Pranje i sušenje


La nouvelle étiquette énergétique des lavantes/séchantes à partir de mars 2021


Nova energetska oznaka za mašine za pranje suđa

Kao dio procesa standardizacije, prethodne klase "Plus" (A +++, A ++ i A +) su takođe zamenjene za mašine za pranje suđa sa uniformnom skalom od A do G. Prema prethodnom standardu, nova klasa energetske efikasnosti B približno odgovara uređaju sa A +++ -23%. U budućnosti će se QR kod obično pojavljivati na svim energetskim oznakama, a povezuje se sa EU bazom podataka EPREL. Tamo ćete naći dodatne informacije o energetskoj oznaci i listu sa podacima o proizvodu određenog uređaja. Pored toga, uvode se novi realniji zahtjevi (npr. sa loncima) prilikom određivanja seta jela. Stoga će se vrijednosti ovdje razlikovati od stare energetske oznake. Potrošnja vode i električne energije više nije navedena na godišnjoj vrijednosti, već po ciklusu ili 100 procesa ispiranja. Takođe su uvedene nove klase buke iz A-D kako bi nivo buke u dB (A) bio transparentniji.
QR kod
Klasa energetske efikasnosti
Potrošnja energije u kWh/100 radnim eko ciklusima
Broj standardnih tanjira
Potrošnja vode u litru/eko radnom ciklusu
Trajanje "eko" ciklusa
Emisija buke izražena u dB (A) re 1 pW i klasi emisije buke


Nova energetska oznaka za perilice posuđa


 
Nova energetska oznaka za frizidere, zamrzivače

Oznake frižidera i zamrzivača takođe će uključivati QR kod koji vodi u EU EPREL bazu podataka proizvoda. Tamo ćete naći dodatne informacije o energetskoj oznaci i tehničkom listu podataka proizvoda određenog uređaja. Prethodne plus klase (A+++, A++ i A+) više se neće odnositi na područje hlađenja i zamrzavanja. Dostupne klase energetske efikasnosti zatim se kreću od A do G. Nova klasa energetske efikasnosti A odgovara uređaju sa A+++ - 60% prema prethodnom standardu. Kao i do sada, potrošnja električne energije se evidentira svake godine. A-D nove klase buke su nove kako bi nivo buke u dB (A) bio transparentniji.

 

QR kod
Klasa energetske efikasnosti
Potrošnja energije u kWh/godini (mjereno pod novim standardnim uslovima)
Ukupni volumen svih zamrznutih odjeljaka
Ukupni volumen svih odmrznutih odjeljaka
Emisije buke izražavaju se u dB (A) re 1 pW i klasi emisije buke


La nouvelle étiquette énergétique des réfrigérateurs / congélateurs


 

Nova energetska oznaka za vinske frižidere

Takođe će postojati QR kod na etiketama hladnjaka za vino koje vode u EU EPREL bazu podataka proizvoda. Tamo ćete naći dodatne informacije o energetskoj oznaci i tehničkom listu podataka proizvoda određenog uređaja.
Prethodne plus klase (A+++, A++ i A+) više se neće odnositi na područje hlađenja. Dostupne klase energetske efikasnosti kreću se od A do G. Kao i do sada, potrošnja električne energije se prijavljuje iz godine u godinu. A-D nove klase buke su nove kako bi nivo buke u dB (A) bio transparentniji.


Nova energetska oznaka za aparate za čuvanje vina